Global Project Agency

Korisnici ISIC (International Student Identity Card) – Međunarodna studentska identifikaciona kartica i EYCA (European Youth Card) – Evropska omladinska kartica, ostvaruju posebno pravo na beneficije za prijavu na program.

Svaki korisnik kartice u izdanju Brošure za studentske kartice, na početku školske godine dobija ekskluzivno pravo na vrednosni vaučer kojim se umanjuje ukupan iznos za prijavu na program i redovno dobijaju obaveštenja o pogodnostima za učešće na programu putem e-maila ili sms-a.

Više o karticama na www.mojakartica.rs