Global Project Agency

UKOLIKO STUDENT ODUSTANE OD UČESTVOVANJA NA PROGRAMU

 • Pre intervjua sa poslodavcem – ne refundira se iznos od 9.000 RSD za prijavu.
 • Posle sajma zapošljavanja (full service), a pre ambasade – ne refundira se iznos od 500 USD.
 • Posle dostavljanja ugovora (self placement) – ne refundira se iznos od 300 USD.
 • Posle izdavanja vize – ne refundira se ceo iznos cene programa.

U slučaju da se utvrdi da je posao fiktivan, na opciji Self placement – ne refundira se ceo iznos cene programa.

AKO UČESNIK NE DOBIJE VIZU

UGOVOR SA GARANCIJOM

Agencija studentu omogućuje ugovor sa garancijom, ako ispunjava sledeće uslove:

 • Prvi put je upisan u tekuću školsku godinu, bez bilo kakvog ranijeg pauziranja ili obnavljanja bilo koje godine studija.
 • Nije u statusu brucoša, apsolventa, studenta na master, specijalističkim ili doktorskim studijama.
 • Nije ranije menjao fakultet ili prethodno završavao drugi.
 • Ima zadovoljavajuće znanje engleskog jezika.
 • Ima položeno minimum dva ispita u januarsko-februarskom roku iz tekuće godine.
 • Nema zaostale ispite iz minimum dve godine unazad u odnosu na tekuću školsku godinu.
 • Ima prosek položenih ispita iznad 7.5, što je potrebno dokazati kroz listu položenih ispita.
 • Ne sme imati nikoga u ilegalnom statusu u Americi sa kim je u srodstvu, naročito osobe koje su ostale u Americi preko Work and Travel programa, bez obzira da li su u ilegalnom ili legalnom statusu.
 • Nije bio ranije odbijen za bilo koji tip američke vize.

U slučaju da student ostvari pravo na Ugovor sa garancijom, a ne dobije američku vizu, refundira mu se sav uplaćen novac, osim iznos od 9.000 RSD za prijavu na program i 160 USD koji je uplaćen Američkom konzulatu.

Ukoliko student iznese netačnu informaciju, a Američki konzulat ustanovi suprotno, gubi pravo na povraćaj celokupno uplaćenih sredstava.

UGOVOR BEZ GARANCIJE

Ovaj ugovor se primenjuje za sve ostale studente koji nisu u prethodnoj kategoriji, i u tom slučaju se ne refundira iznos od 270 USD, iznos od 9.000 RSD za prijavu na program, kao ni iznos od 160 USD koji je uplaćen Američkom konzulatu.