Global Project Agency

UKOLIKO STUDENT ODUSTANE OD UČESTVOVANJA NA PROGRAMU

  • Pre intervjua sa poslodavcem – ne refundira se iznos od 9.000 RSD za prijavu.
  • Posle sajma zapošljavanja (full service), a pre ambasade – ne refundira se iznos od 500 USD.
  • Posle dostavljanja ugovora (self placement) – ne refundira se iznos od 300 USD.
  • Posle izdavanja vize – ne refundira se ceo iznos cene programa.

U slučaju da se utvrdi da je posao fiktivan, na opciji Self placement – ne refundira se ceo iznos cene programa.

AKO UČESNIK NE DOBIJE VIZU

UGOVOR SA GARANCIJOM

Agencija studentu omogućava ugovor sa garancijom ukoliko ispunjava kriterijume koje je Amdasada SAD propisala za tekuću godinu.

U slučaju da student ostvari pravo na Ugovor sa garancijom a ne dobije američku vizu, refundira se sav uplaćen novac osim iznosa od 9.000 rsd za prijavu na program i 160 usd koji je uplaćen Američkom konzulatu.

Ukoliko student iznese netačnu informaciju a Američki konzulat ustanovi suprotno, student gubi pravo na povraćaj uplaćenih sredstava.

UGOVOR BEZ GARANCIJE

Ukoliko student ne ispunjava kriterijume koje je propisala Ambasada, agencija omogućava  ugovor bez garancije.

U tom slučaju ukoliko student ne dobije američku vizu iznosi od 300 usd za obradu podataka;  9.000 rsd za prijavu na program i iznos od 160 usd koji se uplaćuje Američkom konzulatu se ne refundiraju.