Global Project Agency

FULL SERVICE predstavlja opciju programa u kojoj student pronalazi posao preko Agencije.

Postoje dva načina razgovora sa poslodavcem:

1. Razgovor sa poslodavcem – ’face to face’.

Zapošljavanje se obavlja kroz direktnu komunikaciju poslodavca i studenta. Naša Agencija organizuje velike sajmove zapošljavanja u nekom od najpoznatijih hotela u Beogradu. Na ovakvim sajmovima učestvuju poslodavci koji dolaze u Beograd iz najatraktivnijih lokacija širom Amerike.

2. Razgovor sa poslodavcem putem SKYPE-a.

Student samostalno razgovara sa poslodavcem putem ’virtuelne komunikacije’ koja se organizuje u prostorijama naše Agencije.

Uz našu potpunu posvećenost i podršku, svaki student će biti adekvatno pripremljen za razgovor sa poslodavcem. Zajedno prolazimo kroz sva pitanja i odgovore, kao i neočekivane situacije!

Važne informacije:

  • Prilikom prijave, sa svakim učesnikom programa se prolazi kroz neispunjen formular radne ponude (job offer), kako bi kandidat dobio adekvatnu obuku za sve naredne radne ponude poslodavaca, koje će biti u prilici da samostalno prouči i donese odluku o izboru posla.
  • Radna ponuda (job offer) je formular u kome su naznačeni ime poslodavca, precizan opis poslova, radno vreme, zarada po satu, uslovi smeštaja, udaljenost od najbližeg aerodroma i drugo.
  • Potpisivanjem radne ponude, student je zvanično prihvata sa svim pravima i obavezama koje ona podrazumeva. Imajući u vidu da ne postoji mogućnost naknadne promene sadržaja radne ponude, veoma je važno da se ista detaljno pročita pre potpisivanja.
  • Kada kandidat prihvati posao, ima obavezu da kontaktira poslodavca i obavesti ga o svom dolasku, kao i da bude u daljem kontaktu sa njim oko obaveštavanja u vezi sa dobijanjem vize i aranžmanom za put.
  • Sponzori programa i Agencija ne snose odgovornost ukoliko kandidat izgubi posao zbog toga što nije bio u kontaktu sa poslodavcem.

Za poslove izabrane u Full service opciji se ne može dati otkaz poslodavcu, ali se može raditi drugi posao uz uslov da se ne ugrožava posao koji je dobijen preko sponzora programa.

SMEŠTAJ

U radnoj ponudi svaki učesnik dobija informacije o načinu i uslovima smeštaja, koji podrazumeva sve neophodne elemente za život i rad u Americi.

Cena i način plaćanja:

  • Zavise od lokacije i od poslodavca, ali su precizno navedeni u radnoj ponudi.
  • Plaćanje stanarine se najčešće vrši odbijanjem od zarade.
  • Pojedini poslodavci zahtevaju da studenti ostave depozit koji im se vraća nakon završetka korišćenja smeštaja.
  • Tokom boravka pojedini poslodavci dozvoljavaju i mogućnost promene smeštaja sa ili bez naknade.
  • U proseku, cena smeštaja iznosi 65 USD na nedeljnom nivou.

Ukoliko je prema uslovima ugovora predviđeno samostalno obezbeđivanje smeštaja u SAD, preporuka su sledeće web adrese: www.rentalguideapartments.com, www.craigslist.com.