Global Project Agency

Student se može opredeliti za samostalno pronalaženje posla. U tom slučaju mora imati potpisan ugovor sa poslodavcem (Employment Agreement form) koji obezbeđuje Agencija. Ugovor se šalje sponzoru programa na proveru i tek kada bude prihvaćen sa njegove strane, smatra se da je učesnik primljen na program.

Period provere i prihvatanja posla od strane sponzora je 15 radnih dana od dana kada je dostavljen ugovor.

SAVETI I INFORMACIJE

Samostalno pronalaženje posla zahteva više vremena i dodatnog angažovanja oko pretrage preko interneta, ali može uštedeti novac.

PROCEDURA NAJČEŠĆE PODRAZUMEVA

1. Sastavljanje biografije kandidata (CV). Veoma je važno da biografija bude dobro napisana, što podrazumeva da je jasna i sažeta, bez gramatičkih i štampanih grešaka. Dužina teksta ne bi trebalo da prelazi stranicu ipo A4 formata.

2. Pretraga kompanija i poslova. Linkovi koji mogu pomoći u pronalaženju sezonskih poslova: j1jobs.com, www.summerjobs.com, www.craigslist.com.

3. Slanje e-maila odabranim firmama. Sadržaj treba biti kratak i konkretan, bez attachment-a, slika i grešaka.

4. Dobijanje pozitivnog odgovora i radne ponude od firme.

5. Dostavljanje ponude Agenciji na proveru.

VAŽNO

Poslovi se ne smeju tražiti preko agencija za zapošljavanje.

Neki od poslova koji se ne prihvataju su: čuvanje dece, poslovi u kući (spremanje i kuvanje u privatnom domaćinstvu), medicinske usluge, poslovi na brodovima i u avio industriji, posao u školama, vršenje selidbi i čišćenje ribe. Kompletna lista poslova koji neće biti prihvaćeni se može naći na www.ciee.org.