Global Project Agency

DOKUMENTACIJA ZA AMERIČKU AMBASADU

1. Formular DS – 160 koji se popunjava online na engleskom jeziku i nakon toga štampa. Ovaj formular obezbeđuje Agencija, koja pomaže studentu prilikom popunjavanja.

2. Indeks.

3. Uverenje o redovnom studiranju.

4. Pasoš.

5. Slika formata 5 x 5 cm na beloj pozadini.

6. Dokaz o uplati 160 USD Američkom konzulatu na ime obrade zahteva za vizu. Iznos se može uplatiti u jednoj od ekspozitura Banca Intesa. Od Agencije se dobijaju detaljne instrukcije o načinu uplaćivanja.

7. Lista položenih ispita.

8. Preporuke poslodavca ili profesora, koje nisu neophodne, prilažu se prema želji i potrebi.