Global Project Agency

Prijave na program traju od 15. septembra do 01. marta. Rok se može produžiti ili skratiti u zavisnosti od slobodnih mesta koja su na raspolaganju u Agenciji.

Student stiče prednost u odabiru poslova, ukoliko se ranije prijavi na program!

Najkasniji datum za predaju potpisanih ugovora je 15. april. Ukoliko kandidat ne potpiše ugovor do ovog roka, a traži posao preko Sponzora, novac će mu biti refundiran prema cenovniku programa.